Projecten
 RoemeniŽ: 'Opvangtehuis voor jongeren' in 'Baia Mare'Tot 1989 werd RoemeniŽ door de dictator Ceauşescu onderdrukt. Doordat er in dat jaar een volksopstand kwam werd Ceauşescu afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort proces op een binnenplaats in T‚rgovişte geŽxecuteerd. Het gevolg van deze onderdrukking kan men vandaag nog altijd in dit prachtige land zien. Ondanks de vele mensen die welgesteld leven, ziet men toch hoofdzakelijk pure armoede in de straten van RoemeniŽ.

Ook in het stadje 'Baia Mare' in het noord-westen is dit zo. Maar juist hier staat een gebouw waarin er christelijke opvang gebeurd van jongeren. De vereniging JOBvzw (Jongeren Opvang Baia Mare), heeft zijn naam aan dit project te danken en heeft samen met andere initiatiefnemers uit Nederland en Duitsland hier dit prachtige resultaat kunnen bereiken. Dagelijks zetten hier de Roemeense medewerkers zich in om jongeren, die anders op straat leven en in een uitzichtsloze situatie verkeren, op te vangen. Gedurende hun verblijf is het de bedoeling om deze jongeren terug de mogelijkheid te geven om hun leven op de rails te zetten. Daarbuiten worden deze jongen mensen ook geestelijk begeleid en hen het evangelie van de Heere Jezus bijgebracht zodat ook in hun leven het Licht van Gods genade mag schijnen.

In dit opvangtehuis helpt ook JOBvzw nog altijd om hen financieel te voorzien maar ook om de jongeren daar te helpen met 2dehands goede kleding en allerlei ander materiaal dat bruikbaar is om het tehuis daar te ondersteunen.

Indien ook u hieraan uw steun wenst te geven zodat er ook op deze plaats hulp in Woord en daad kan gegeven worden en Gods licht kan schijnen dan vragen we u de pagina 'Uw Steun' te bezoeken zodat we voor deze mensen ook als een licht in deze duisternis kunnen zijn.

RoemeniŽ: 'Het Medisch Centrum' in 'Cluj-Napoca'Ongeveer 150km ten zuiden van ons vorige project in 'Baia Mare' is de grote stad 'Cluj-Napoca' waar ongeveer 350.000 inwoners leven. Ondanks dat deze stad een universiteitsstad is, beheerst ook hier de armoede het straatbeeld. Maar in deze grote stad ondersteunt JOBvzw een prachtig project.De leiders van dit project 'Petru en Rodica' werken hier met samen 44 vrijwilligers aan een 'Medisch Centrum'. Arme mensen die geen geld hebben voor medische verzorging mogen hier medische ondersteuning verwachten en ontvangen (mits op aanraden van een geneesheer) de nodige medicijnen om hun ziekte te genezen.

Dagdagelijks komen hier mensen die niet over de financiŽle middelen beschikken om hun medicijnen te betalen. Langs de andere zetten de medewerkers zich ook in voor het verdelen van kleding onder hulpbehoevenden.

Hierin kan JOBvzw ook helpen door medicijnen, kleding te verzamelen om zo mensen in deze grote stad ook de nodige gezondheidsvoorzieningen te geven.

Niet enkel het Medisch gedeelte nemen de initiatiefnemers voor hun rekening maar ook in de wachtzaal kan men christelijke televisie bekijken en ook wordt er pastorale hulp gegeven en het evangelie uitgelegd voor hen die daar dikwijls nog niet van gehoord hebben.

Cuba: 'Kom over en help ons' in 'Cuba'
In het stadje Cayo Mambi is een levendige baptistengemeente, waar we als JOBvzw al de nodige hulp konden bieden. Eťn van de gevolgen van onze hulpverlening is dat de gemeente fors gegroeid is en er plaats gezocht wordt om op een andere plaats een gemeente te beginnen. Daarvoor zijn er al twee woningen aangekocht. Maar dat is niet genoeg!
Meerdere broeders en zusters komen uit het naburige dorp Coujetal en zouden daar een gemeente willen beginnen. Juist daarvoor hebben ze een gebouw nodig waarvan de kosten ongeveer 2.000 Euro bedragen

Helpt u mee, zodat deze gelovigen niet meer in de openlucht hoeven samen te komen?

Verder zouden we graag geld beschikbaar willen stellen om de toiletgebouwen van de gemeente te renoveren. Momenteel verkeren die in zeer slechte staat.

Door de groei van het ledenaantal van de gemeente zijn er ook meer kinderen die de zondagschoolklassen bezoeken. De woning van de voorganger wordt daarvoor gebruikt, maar dat gaat ten koste van zijn eigen privacy. We zouden dan ook graag hem met zijn gezin de gelegenheid geven om, boven de huidige woning, een verdieping bij te bouwen, die zij dan als hun woning zouden kunnen gebruiken.

Verder zijn voor de voortgang van Gods werk in Cuba  uw gebed en gaven onontbeerlijk!

Economisch is er veel nood in het land. De mensen kunnen sinds vele jaren enkel via voedselbonnen aan eten geraken. Veel mensen moeten, bij gebrek aan beter, nog steeds in houten huisjes wonen met een aarden vloer en zonder stromend water en andere voorzieningen. Door de verschillende orkanen in 2008 zijn veel inwoners alles kwijtgeraakt. De werkeloosheid is enorm en veel jongeren geraken door deze uitzichtloze situatie verslaaft aan alcohol, en velen proberen zelfs, ondanks het verdrinkingsgevaar, op zelfgemaakte vlotten de zee (90 zeemijl) over te steken naar Florida, waar ze een betere toekomst hopen te vinden. Gelukkig kunnen de gelovigen vrij hun geloof beleven en kan het evangelie, ook dankzij jullie hulp, worden verkondigd. God is aan het werk in de harten van de mensen opdat ze niet voor eeuwig verloren zouden gaan. Bidt voor Cuba!