Acties

Actie: Loon voor opvoeders
Onderdeel van het project: 'Opvangtehuis voor jongeren' in 'Baia Mare'

In ons opvangtehuis werken drie opvoeders/sociaal-asistenten. Om hen een minimumloon van € 200 te garanderen zoeken wij mensen die €2.50 per maand willen geven voor “Hulp voor opvoeders”. Wilt u voor een periode van 3 jaar deze mensen ondersteunen, dan kunt u bij uw bankinstelling een bestendige opdracht geven o.v.v. “Hulp voor opvoeders”. U mag uiteraard ook een éénmalige gift geven.

Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Roemenië / Loon voor opvoeders'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Roemenië / Loon voor opvoeders'

Actie: Toiletartikelen
Onderdeel van verschillende projecten
Toiletartikelen zijn duur in Roemenië. Toch hebben de jongeren behoefte aan een minimun aan toiletgerief : zeep, tandpasta, maandverband, en scheergerief zijn produkten die ze dagelijks nodig hebben. Door hier in België geld in te zamelen en in Roemenië producten te kopen, sparen wij douane- en transportkosten uit. Wij zoeken een 100-tal mensen die € 2.00 per maand willen geven voor “Actie toiletartikelen.”
Een éénmalige gift is natuurlijk ook altijd welkom!

Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Roemenië / Actie toiletartikelen'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Roemenië / Actie toiletartikelen'

Actie: Transport
Onderdeel van verschillende projecten

Wij proberen twee maal per jaar een vrachtwagen met hulpgoederen naar Baia Mare en Cluj-Napoca te zenden. Hiervoor is € 2500 nodig per vrachtwagen. Uw bijdrage is ook hier onontbeerlijk. Wilt u met uw gift ons werk ondersteunen? Of bent u bereid de vrachtwagen te helpen laden?
Uw contactpersoon hiervoor is Stefan Vermeulen. Alvast bedankt !

Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Roemenië / Actie transport'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Roemenië / Actie transport'

Actie: Zendelingen
Onderdeel van het project: 'Kom over en help ons' in 'Cuba'
Ons hoofddoel voor het werk in Cuba is en blijft het financieel ondersteunen van, wat wij noemen zendelingen. Momenteel bedraagt de ondersteuning van een zendeling 
20 EUR per maand. De eerder genoemde bedragen van 12,50 EUR en 15,00 EUR zijn niet meer voldoende, omdat de overheid op de lonen nu een belasting van 25%
heft. De reden daarvoor komt erop neer ‘dat wij mensen aan het nationale arbeidsproces onttrekken.’ Nog steeds is er dus de mogelijkheid voor 20 EUR per maand een zendeling te ondersteunen.


Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Zendelingen'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Zendelingen'

Actie: Banken
Onderdeel van het project: 'Kom over en help ons' in 'Cuba'
In Cuba is er een grote behoefte aan banken. Veel gelovigen die de samenkomsten bezoeken moeten de hele dienst staan, binnen of buiten, want de plaatsen van samenkomst zijn vaak erg klein. De overheid verbied  namelijk het bouwen van kerkgebouwen. Een kleine bank kost ongeveer twintig euro, een grotere iets meer.

Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Banken'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Banken'

Actie: Maaltijden
Onderdeel van het project: 'Kom over en help ons' in 'Cuba'
Broeder Liefi uit Cuba is enkele jaren begonnen met het bezoeken van gevangenissen om daar het evangelie te verkondigen. Momenteel heeft hij toegang tot vijf gevangenissen. U begrijpt dat de omstandigheden daar erg slechts zijn. Elke morgen krijgen de gevangenen een pistolet en in een soort beker krijgen ze verder een ‘vinger dik’ soep en daarboven op nog een ‘vinger dik’ rijst, of iets dergelijks. Dat is dan de totale voeding voor een hele dag. Nu na enkele jaren heeft hij het vertrouwen gewonnen van de overheid en krijgt hij meer mogelijkheden, onder andere het organiseren van een maaltijd bijvoorbeeld met Kerst. De kosten hiervoor bedragen één euro per persoon. In een van de gevangenissen zou hij nu al een maaltijd kunnen aanbieden aan ruim honderd gevangenen en hun bewakers.

Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Maaltijden'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Maaltijden'

Actie: Gebouw Cayo Mambi
Onderdeel van het project: 'Kom over en help ons' in 'Cuba'

Vanwege het grote aantal kinderen in de gemeente Cayo Mambi die de zondagschool bezoeken, ongeveer honderd kinderen, is er een groot gebrek aan ruimte ontstaan. De beschikbare ruimte die er nu is, is het huis van het voorgangersechtpaar, maar dat is geen houdbare situatie. Vandaar dat José en Adriana, het voorgangersechtpaar, besloten hebben om uit te zien naar een huis in de buurt van de gemeente zodat de dan vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden voor allerlei clubwerk. Dat betekend dat het pand verbouwd zal moeten worden.

Na een verbouwing zou dan deze ruimte niet alleen gebruikt kunnen worden voor de kindersamenkomsten maar ook voor de bidstonden, vrouwen- en jongerenbijeenkomsten, en dergelijke. Het gebouw waar de gemeente nu samenkomt mag op last van de overheid niet worden uitgebreid. De aanpalende toiletten zijn ook ver beneden de norm en zouden ook een grondige opknapbeurt nodig hebben. Wij schatten de totale kosten voor verbouwing en herstel op 5000 euro.Steunen kan door:

Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth  - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Gebouw Cayo Mambi'
IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - O.v.v 'Hulp Cuba / Actie Gebouw Cayo Mambi'