Uw steun
Steun door uw gebed!
Als JOBvzw kunnen we veel plannen hebben en proberen alles uit menselijke kracht te realiseren maar zonder de hulp en leiding van de Heere God is het zelfs niet verstandig om aan iets te beginnen. Vandaar dat wij als medewerkers het werk van JOBvzw ook in gebed graag voor de Heere willen brengen en we zijn ervan overtuigd dat u ook dit werk in gebed wil steunen. Ook mocht u ons helpen door financieel te steunen of door middel van goederen zoals kleding dan hopen we ook dat u dit doet met een biddend hart om zo onze broeders en zusters in RoemeniŽ en Cuba te helpen en te ondersteunen en aan te bevelen bij onze Hemelse Vader.

Steun financieel!
In het leven van onze Westerse samenleving is geld een belangrijk iets. We kunnen niets doen zonder daarvan het nodige te hebben. Maar niet alleen hier, ook in de landen zoals RoemeniŽ en Cuba is het van belang om ook financieel bij te dragen. Juist omdat de lonen daar lager liggen en men in sommige gevallen ook meer kan kopen dan bijvoorbeeld in BelgiŽ en Nederland is het belangrijk dat bij ons, al is het klein, een bijdrage apartgezet kan worden voor hulpbehoevenden. Daarbuiten moet ook het werk van JOBvzw draaiende gehouden worden en werken we met een 'Algemeen Fonds' van waaruit we algemene onkosten dekken, maar ook de tekorten die bij bepaalde acties zijn, aanvullen. We willen u daarom oproepen om financieel bij te dragen via de onderstaande rekeningnummers via een algemene gift of door acties te ondersteunen zoals deze vermeld staan op de 'Actiepagina'.

Rekeningnummers:

BelgiŽ: Rekeningnummer: 652-8232600-01 - JOBvzw,  Snepstraat 13, 9810 Nazareth.
Buitenland: IBAN: BE43 6528 2326 0001 - BIC: HBKABE22 - JOBvzw, Snepstraat 13, 9810 Nazareth.